top of page
valon-jooga-retriitti.png

Seuraava joo­ga­ret­riit­ti keväällä 2024!

Valon retriitti

Keväällä nautimme jälleen yhdessä joogasta  ja kauniista suo­ma­lai­ses­ta maa­lais­mai­se­mas­ta sekä hyvästä ruuasta. Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut Ali-Ketolan tilalle Ko­ke­mäen­joen rannalle per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin kes­tä­väl­le joo­ga­ret­rii­til­le 26.-28.4.2024

Valon ret­rii­til­lä aamut alkavat vir­kis­tä­väl­lä ja vah­vis­ta­val­la joo­ga­har­joi­tuk­sel­la ja päivä päättyy ihanan ren­tout­ta­vaan ja pa­laut­ta­vaan Yin­joo­gaan tak­ka­tu­len räis­kyes­sä taustalla. Lau­an­tai­na vah­vis­tam­me luon­to­yh­teyt­tä maa­doit­ta­val­la met­sä­joo­gal­la ja ren­tou­dum­me joen rannalla saunoen ja uiden tai vaikkapa ka­noo­teil­la meloen. Myös savusauna on mah­dol­lis­ta vuokrata (li­sä­mak­sul­li­nen). Osana ret­riit­tiä nautimme luon­non­mu­kais­ten etee­ris­ten öljyjen tuoksusta. 

 

Ret­riit­ti­paik­ka

Ali-Ketolan tila sijaitsee Sa­ta­kun­nas­sa, Ko­ke­mäel­lä aivan Ko­ke­mäen­joen rannalla. Ret­riit­ti­paik­ka tarjoaa mahtavat puitteet niin yh­tei­sel­le oles­ke­lul­le kuin omalle rau­hal­le­kin. Matka Val­kea­kos­kel­ta on 130km ja kestää n. 1h 30min autolla. Li­sä­tie­to­ja Ali-Ketolan tilasta www.ali-ke­to­lan­ti­la.fi

 

Osoite: Ke­to­lan­tie 182, 32800 Kokemäki

Ai­kai­sem­pien ret­riit­tien po­si­tii­vi­sis­sa pa­laut­teis­sa korostuu paikan kauneus ja rau­hal­li­suus.

 

 

Majoitus ja ruuat

Ret­riit­tiin sisältyy täy­si­hoi­to sisältäen aamupalat, lounaan ja päi­väl­li­set. Ali-Ketolan tilan emäntä Sirpa loihtii meille maittavat ja runsaat ateriat lähellä tuo­te­tuis­ta ja ko­ti­mai­sis­ta raaka-aineista ruo­ka­va­liot huomioon ottaen. Yöpyminen tapahtuu viih­tyi­sis­sä ja hy­vä­ta­soi­sis­sa kahden hengen huoneissa, joissa kaikissa on oma wc ja suihku. Ma­joi­tus­ti­lat on ra­ken­net­tu Ki­vi­kie­va­rin eli vanhan navetan ylä­ker­taan. Ala­ker­ras­sa sijaitsee ruokailu- ja joogatila.

 

Retriitin ohjaaja

Retriitin joogien oh­jauk­ses­ta vastaa Valon fysio&joogan Katja Nikander. Katja on fy­sio­te­ra­peut­ti ja joo­gao­pet­ta­ja ja Val­kea­kos­kel­la si­jait­se­van Valon fysio&joogan omistaja ja perustaja. Ryhmien oh­jaa­mi­ses­ta Katjalla on pitkä, yli kah­den­kym­me­nen vuoden kokemus. Joo­gao­pet­ta­jaksi Katja on val­mis­tu­nut Villa Man­da­las­ta v.2018 ja kouluttautunut paljon myös sen jälkeen joogan saralla. Joo­gao­pet­ta­ja­na Katja on mo­ni­puo­li­nen ja ohjaa lempeällä var­muu­del­la niin dy­naa­mi­sem­mat flow­joo­ga­har­joi­tuk­set, ren­tout­ta­vat Yinjoogat kuin met­sä­joo­gat­kin luonnossa. Fy­sio­te­ra­peut­ti­na Katja osaa ottaa huomioon jokaisen osal­lis­tu­jan yk­si­löl­li­ses­ti ja huomioida mah­dol­li­set vaivat. Retriitin joo­ga­har­joi­tuk­set sopivat kai­ken­ta­soi­sil­le joogan ystäville.

 

Retriitin hinta

Koko­nais­hin­ta (sis. Alv):  Retriitin kokonaishinta 370€ jaetussa 2 hengen huoneessa (yhden hengen huone mahdollinen lisämaksusta 50€, jos tilaa).

Valon fysio&jooga veloittaa joo­gaoh­jaus­ten osuuden 115€ (myös lii­kun­tae­tuu­det käy) ja Ali­ke­to­lan tila loput ma­joi­tuk­ses­ta ja ruo­kai­luis­ta.

Huo­mioit­han, että il­moit­tau­tu­mi­nen on sitova. 

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Varaa paikkasi säh­kö­pos­til­la info@va­lon­fy­sio­ja­joo­ga.fi tai sirpa@ali-ke­to­lan­ti­la.fi

Ilmoita yh­teys­tie­to­si (nimi, puh, osoite), mah­dol­li­set ruoka-ai­neal­ler­giat ja kerro jos haluat maksaa joo­gaoh­jaus­ten osuuden lii­kun­tae­duil­la.

Retriitti toteutuu mikäli riittävä määrä osal­lis­tu­jia il­moit­tau­tuu.

Valon retriittiohjelma:

Perjantai

Klo 15-16  Saa­pu­mi­nen Ali-Ketolan tilalle, ter­ve­tu­lotilaisuus

Klo 16.30   Päi­väl­li­nen

Klo 18-20   Pitkä ja ren­tout­ta­va Yin-harjoitus

Klo 20-22 Il­ta­toi­met. Halukkaat voivat käydä saunassa ja pu­lah­ta­mas­sa.

Ve­täy­ty­mi­nen yöpuulle.

 

Lauantai

Klo 8.00   Aa­mu­vir­kuil­le hedelmiä ennen aamun har­joi­tus­ta yläkerran yh­teis­ti­las­sa

Klo 8.30-10.00 Aamun dy­naa­mi­nen joo­ga­har­joi­tus

Klo 10.00   Aamupala

Klo 12.30-13.30 Met­sä­joo­ga ja laavu sään salliessa, vaihtoehtoisesti kasvojooga sisällä

Klo 14.00   Lounas

Klo 15-17.30 Sau­no­mis­ta, uimista, Kanootit käytössä

Klo 17.30  Päi­väl­li­nen

Klo 19-21 Pitkä ja ren­tout­ta­va Yin-harjoitus

Klo 21-22   Il­ta­toi­met. Ve­täy­ty­mi­nen yöpuulle

 

Sunnuntai

Klo 8.00    Aa­mu­vir­kuil­le hedelmiä ennen aamun har­joi­tus­ta

yläkerran yh­teis­ti­las­sa

Klo 8.30-10.00 Aamun dy­naa­mi­nen joo­ga­har­joi­tus

Klo 10.00   Aamupala

Klo 12.00   Kohti kotia pa­lau­tu­nee­na ja vir­kis­ty­nee­nä

Pysy ajan tasalla!

 Tilaa kerran kuussa ilmestyvä uu­tis­kir­jeem­me

Voit seurata meitä sosiaalisen median kanavissa, mutta jos tilaat uutiskirjeemme, saat tuoreimmat kuulumiset noin kerran kuussa myös sähköpostiisi.

bottom of page